Hakkımızda

El Yayınları, “İnsanlığın devrime, devrimin devrim kitaplarına, devrim kitaplarının sana ihtiyacı var!” sloganı ile devrimci mücadele tarihinin ve özel olarak da uluslararası komünist hareketin, her tür baskı, ayrımcılık ve sömürüye karşı insanlığın ufkunu ilerleten kritik önemdeki belge ve analizlerini okurla bulaştırma amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Yayınevi bünyesinde 6 farklık kategori bulunmaktadır. Bunlar 18 Mayıs Kitaplığı, Dava Kitaplığı, Yüz Fikir Kitaplığı, Bin Çiçek Kitaplığı, Belge Kitaplığı ve Eğitim Kitaplığıdır.

Yüz Fikir Kitaplığı

Düşünce ve davranış birbirinden ayrılamaz

Bu kategori, bilmeye, anlamaya ve yapmaya dönük düşünsel üretimlerin ve tartışmaların devrimci fikir platformudur. Bilgi ve düşünce olanaklarının gelişimine katkıyı önde tutan bir yaklaşımı benimsemektedir. Yönü ve yörüngesi belli tartışmaların ürünlerini derlemeyi, fikri tartışmaların devrimci nitelik kazanmasına hizmet eden çalışmaları yayımlamaktadır.

Bilimsel sosyalizm içi politik düşünce ve hareketlerin ayrılık ve birlik noktalarının anlaşılmasına olanak sunan, netleştirilmesine hizmet eden bir çizgide yayın pratiğini sürdürecektir. Sınıfsız, sömürüsüz, zulümsüz bir dünya için savaşanların, amaç, yönelim ve hedeflerine ışık tutan çalışmaları yayımlayacaktır. Yaşam ve mücadelede olabileni gören, olması gerekeni işleyerek bu yönlü bilinç oluşumunu besleyen, kültür birikimi sağlayan doğrultuyu esas alacaktır. Bugün için neyin ve nelerin daha iyi, daha güzel, daha doğru ve yararlı olacağını emeğin kurtuluşu, insanın özgürlüğü ve halkların kardeşliği temelinde tartışan ve yorumlayan çalışmalara ağırlık verecektir.

Sözün özü; insanın yabancılaşmasına, tarihin çarpıtılmasına, kültürün yozlaştırılmasına, doğanın tahribatına, çevrenin kirletilmesine ve her türlü gericiliğe karşı savaşım verenlerin yaratıcı fikirlerine, ilerletici tartışmalarına, devrimci eleştirilerine, kavratıcı tahlillerine ve besleyici düşünsel çalışmalarını yayımlayan tartışma ve fikir atölyesi kitaplığı olacaktır.

18 Mayıs Kitaplığı

Gerçekler devrimcidir!

Bilimsel sosyalizmin temel çıkış ilkelerinin kılavuzluğunda, günümüzün olgularını ve gelecek tasarımını devrimci bir tarzda ele alan, komünist bilinç ve sorumlulukla işleyen yayınları kapsayan bir kitaplıktır. Dünya komünist hareketinin tarihsel bütünlüğünü, süreklilik, kopuş ve gelişim süreçlerini, ideolojik-politik çizgisini ve bu çizginin devamı niteliğinde süren oluşumların teorik ürünlerini ve belgesel metinlerini derleyip yayımlama gayretini kuşanmaktadır.

18 Mayıs Kitaplığı devrimci teorinin zenginleşmesine ve hareketin ilerletilmesine katkı sunan, toplumsal pratiğin sorunlarına ışık tutan ideolojik, felsefi ve politik araştırmaları yayımlamaya ağırlık vermektedir. İşçi sınıfı ve emekçi yığınların sınıfsal çıkarlarını gözeten, birlik, dayanışma ve mücadelesinin vazgeçilmezliğine sosyalist bir ufukla bakan, emeğin özgürleşmesini odak alan çalışmaları önceliği kabul eder. Ezilen ulusların ve halkların kurtuluş, eşitlik ve özgürlük mücadelesini gerçekleştirme görevini yürüten, yolunu aydınlatan, kardeşlik ve adalet davasını besleyen, sosyalist bilincin, sosyalist kültürün hazinesine yeni tanım ögeleri ve gelenekleri taşıyan çalışmaları yayımlamayı önde tutar.

18 Mayıs Kitaplığı, emperyalist-kapitalist sistemin saldırılarına, değerlerine ve kültürüne karşı, devrimci fikirleri, değerleri ve kültürü savunan ve de bu hedefleri yüklenen yürüyüşün sesi olmayı misyon edinmiştir. Özetle; ilkeli, programlı, doğru ve hedef yüklü bir yayın pratiğini ve çizgisini temel yönelimi sayan, bu yöneliminin geliştirilip sürdürülmesine önem veren, bilimsel sosyalist teoriyi yaratıcı ve ilerletici biçimde geliştiren, toplumların gerçekliğini ve geleceğini devrimci bakış açısıyla değerlendiren, insancıl ve toplumsal davalarının devrimcileştirilmesine ışık tutan, ortak devrimci mirasa sarılan ve savunan, sosyalist amaçlara sadık kalan ve sapmayan, birikim ve değerlerini işlevsel kılan ve sınıf mücadelesinin hizmetine sunan, yayın seçiminde ve sunumunda dönemin ihtiyaçlarını gözeten bir kitaplıktır.