29/04/2019 Bir Kültür Devrimi Neferi: Zhang Chunqiao

Bir Kültür Devrimi Neferi: Zhang Chunqiao

Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin önde gelen Maoist teorisyenlerinden ve bu tarihi sürecin devrimci aktivistlerinden Zhang Chunqiao’nun seçme makaleleri toplu olarak ilk kez yayınevimiz tarafından okur ile buluşuyor.

(…)

O dönem Şanghay Halk Komünü üzerine çalıştık ve bunu inşa ettik. Sürece farklı örgütler de dahil oldular ve böylece Yeni Şanghay Halk Komünü ortaya çıktı. Şanghay’da hızla iki fraksiyon kendini gösterdi ve her ikisi de iktidarı ele geçirmek istiyordu. Büyük çoğunluk Şanghay Halk Komünü yanındaydı. Büyük tartışmalar oldu. Kimisi komünün muhafazakar bir yapı olduğunu söylüyordu, diğerleri aksini iddia ediyordu ve bir sonuca varılamıyordu. Böylesi bir durumda ne yapılmalıydı? Eğer yalnızca fraksiyonun çıkarlarını öne alırsanız büyük ayrışmalar yaşarsınız. Ancak proletaryanın, sosyalist ekonominin ve tüm ülkenin temel çıkarlarını göz önüne alırsanız o zaman parti ruhu ile hareket etmiş olursunuz ve büyük ayrışmaların önüne geçebilirsiniz. Eğer bir ayrışma varsa, bugün sekiz birimde iktidar olsanız bile yarın karşınıza başka ayrışmalar çıkacaktır. Anhui’de durum biraz buna benziyor. Jiangsu’da da böyle durumlar oldu. Kapitalistlere karşı devrimci güçlerin birleşerek savaşmalarını gerçekleştirirken her zaman mücadeleler olacaktır. Bu genel yönelim sarsılmamalıdır. Birimleri iyi şekilde örgütlemezsek sonuç olarak iktidarı ele geçiremeyiz. Kapitalistler iç karışıklıklar olduğunda elbette çok mutlu olurlar. Böylesi bir durumda iki şeyi yapmamız gerekecekti. Şanghay’ın inşası ve Halk Komünü’nün sekiz biriminin işler hale gelmesi, çünkü bunlar en geniş kitlelerin gücünü oluşturuyordu. Ayrışma durumuna karşı genel yönelimimiz doğrultusunda hareket ettik. Merkez Komitesine de bu meseleyi danıştık ve mevcut durumumuzu raporladık. Sonradan bize bazı önerileri de oldu.

(…)

İçindekiler

★ Kısa Biyografi
★ Giriş
★ Burjuva Hakkı İdeolojisini Yok Etmek
★ Zhang Chunqiao Yoldaşın Dört Eyalet ve Bir Belediye Devrimci Komite Delegasyonu Adına Konuşması
★ Anhui’de Her İki Tarafın Temsilcileri İle Üçüncü Görüşme Toplantısındaki Konuşma
★ Anhwei Delegasyonu İle Görüşme
★ Anayasa Değişikliği Üzerine Rapor
★ Deng Xiaoping’in Eleştirisi ve Sağcı Rüzgarla Mücadele
★ Burjuvazi Üzerinde Çok Yönlü Diktatörlük Uygulanması Üzerine


*Resimde, 1967’de Zhang Chunqiao ve Yao Wenyuan’ın önderlik ettiği Şanghay Halk Komünü’nün kuruluş kutlamalarından bir kesit yer alıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir